Contact Us

MR. ABHISHEK BANSAL

MR. ABHISHEK BANSAL
(CENTER HEAD)

9373507997

ab@resonance.ac.in

MRS. PALLAVI KAPGATE

MRS. PALLAVI KAPGATE
(CENTER MANAGER)

9325010403,9325008522

pallavi@resonance.ac.in