Faculty

MR. MAYANK GOYAL

MR. MAYANK GOYAL
MGPP

B.E

MR. AKSHAY MALVIYA

MR. AKSHAY MALVIYA
AML

M.TECH

MR. RAMESH CHAUDHARY

MR. RAMESH CHAUDHARY
RMSD

MSC. CHE

MR. SUDHANSHU SHARMA

MR. SUDHANSHU SHARMA
SDH

MSC CHEMISTRY

MR. RAHUL KUMAR TIWARI

MR. RAHUL KUMAR TIWARI
RHKT

B.TECH.

MR. JAGDISH PRATAP SINGH

MR. JAGDISH PRATAP SINGH
JPS

MSC. B.ED.

MR. RAHUL AGRAWAL

MR. RAHUL AGRAWAL
RAPM

B. TECH.

MR. ADARSH

MR. ADARSH
ADRS

B TECH

DR. SHREYA KOTHARI

DR. SHREYA KOTHARI
SRTB

BACHELOR OF DENTAL SURGERY

MS. YOGESWARI SHARMA

MS. YOGESWARI SHARMA
YGSM

M.PHARMA