Faculty

MR. AJIT KUMAR ROY

MR. AJIT KUMAR ROY
AJR

B.TECH.

MR. DEEPAK KUMAR AGRAWAL

MR. DEEPAK KUMAR AGRAWAL
DKA

B.TECH.

MR. DIPESH SONI

MR. DIPESH SONI
DSN

B.TECH.

MR. NITESH KUMAR

MR. NITESH KUMAR
NKM

B.TECH. (IIT JODHPUR)

MR. AISHVARYA ARYA

MR. AISHVARYA ARYA
AHY

B.TECH

MR. ANIRUDH WALIA

MR. ANIRUDH WALIA
ADW

B.TECH

MR. MUKESH SAINI

MR. MUKESH SAINI
MSI

B.TECH. (IIT DELHI)

MR. ADITYA BHATI

MR. ADITYA BHATI
ATT

B.TECH

MR. ANURAG DHARMAWAT

MR. ANURAG DHARMAWAT
AGD

B.TECH. (IIT JODHPUR)

MR. PARAS AGRAWAL

MR. PARAS AGRAWAL
PRL

B.TECH.

MR. MAHENDRA KUMAR PATEL

MR. MAHENDRA KUMAR PATEL
MKP

M.SC. (IIT-ROORKEE)