Faculty

MR. AKSHAY MALVIYA

MR. AKSHAY MALVIYA
AML

M.TECH.

MR. GAUTAM NISHANT

MR. GAUTAM NISHANT
GNS

B.TECH.

MR. ABHISHEK KALRA

MR. ABHISHEK KALRA
ASK

B.TECH.

MR. KUNVAR OM PANDEY

MR. KUNVAR OM PANDEY
KOP

M.SC. (IIT DELHI)

MR. PRAVESH SHARMA

MR. PRAVESH SHARMA
PSH

M.SC. (IIT-DELHI), NET JRF (CSIR)

MR. AMIT VERMA

MR. AMIT VERMA
AVPB

M.SC., NET (JRF), GATE