Faculty

MR. AJIT KUMAR

MR. AJIT KUMAR
AHP

B.TECH.

MR. AKASH MEHTA

MR. AKASH MEHTA
AHM

B.TECH. (IIT DELHI)

MR. LOVE JAIN

MR. LOVE JAIN
LVJ

M.TECH.

MR. SATYANARAYAN

MR. SATYANARAYAN
STY

B.TECH.

MR. GOPAL PRASAD KANSARA

MR. GOPAL PRASAD KANSARA
GKP

M.SC.

MR. AVNISH PRATAP SINGH

MR. AVNISH PRATAP SINGH
AVS

B.E.

MR. VASUDEV SAINI

MR. VASUDEV SAINI
VAS

B.TECH.

MR. MUKESH KUMAR VAISHNAV

MR. MUKESH KUMAR VAISHNAV
MKH

M.PHARMA.

MS. NIKITA GAUTAM

MS. NIKITA GAUTAM
NKG

M.SC.