Resonance
Apply Online

Result : AIIMS

List of Students Selected in AIIMS from Classroom Contact Programmes (CCPs)
Total Selections - : 31 (AIIMS - 2014 : 16 / AIIMS - 2013 : 10 / AIIMS - 2012 : 5)
S. NO. ROLL NO. Name AIR Year Study Centre
1 971121 Kartikey Saini 234 2013 Udaipur
2 11418009 Aditya Kshetrapal 253 2014 AJMER
3 13501561 Anju Chaudhary 406 2014 JAIPUR
4 13501355 Garima Patel 431 2014 Kota
5 12500979 Ashini Patel 447 2013 Kota
6 12206601 Arnav Tiwari 453 2013 Kota
7 973942 Priyanjali Agarwal 539 2014 JAIPUR
8 11500049 Sulochana Saraswat 579 2012 Kota
9 12500049 Chaitali Singh 740 2014 LUCKNOW
10 11500466 Deepak Upadhyay 795 2012 Jaipur
11 13501875 Sikandar 797 2014 Kota
12 1075417 Vishakha Varshney 909 2014 JAIPUR
13 12500596 Amrutha Varshini 957 2013 Kota
14 11500423 Priya Verma 962 2012 Jaipur
15 11206540 Nandita Mohanta 1044 2013 Vizag
16 13502097 Madhav Godara 1280 2014 Kota
17 12500805 Shekhar Yadav 1444 2014 JAIPUR
18 11500389 Yaduraj Singh 1516 2012 Jaipur
19 13502019 Vandana Kumari 1518 2014 Kota
20 12501007 Pankaj Ydav 1944 2013 Kota
21 12500457 Lalita 2205 2014 Sikar
22 11207644 Kuldeep Verma 2306 2012 Kota
23 13502384 Bharat Vaishnav 2641 2014 Kota
24 13502338 Pushpendra Singh Parihar 4448 2014 Kota
25 13501566 Shailendra Kumar Bilonia 5532 2014 JAIPUR
26 13500439 Rahul Kumar Labaniya 6363 2014 JAIPUR
27 11500024 Parul Sanwaria 7352 2013 Jaipur
28 11500119 Hardik Veerwal 7486 2013 Udaipur
29 13502059 Ashish Bisht 7875 2014 Kota
30 12500976 Deepak Verma 8072 2013 Kota
31 12501015 Manojit Mallik 8493 2013 Kota