Apply Online

Course Planner

JEE(Main+Advanced)

JEE(Main)

Yearlong Classroom Contact Programmes(YCCPs)
Class Course Name Course Code Course Planner
XI ABHINAV EA
XI AADHAAR EB
XII AKHIL EF
XII ANOOP EP
XIII AJAY ER

NEET / AIIMS

Yearlong Classroom Contact Programmes(YCCPs)
Class Course Name Course Code Course Planner
XI SAKSHAM MA Download
XI SAMARTH MB Download
XII SAMBHAV MF Download
XII SANKALP MP Download
XIII SAMPOORN MD Download
XIII SAFAL MR MR-01 MR-02 MR-03